Juridische kennisgeving

1.Eigenaar : airsoft services – bvba – Rue Joseph Druez, 21 1083 Ganshoren
Maker : Van Weyenbergh Patrick
Publicatieverantwoordelijke : Van Weyenbergh Patrick – info@airsoftservices.be
De publicatieverantwoordelijke is een rechtspersoon.
Webmaster : Van Weyenbergh Patrick – 0485082114
Host : sas ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix Frankrijk

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de verantwoordelijkheid van de rechtbanken van het hoofdkantoor van
Airsoft services sprl.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site www.airsoftservices.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site www.airsoftservices.be worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen Deze site is normaliter te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking vanwege technisch onderhoud kan echter worden beslist door airsoft services, die dan zullen proberen om de gebruikers op voorhand de data en tijdstippen van de interventie mee te delen. De site www.airsoftservices.bewordt regelmatig bijgewerkt door Van Weyenbergh Patrick. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site www.airsoftservices.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf Airsoft services streeft ernaar om de site www.airsoftservices.be zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij veroorzaakt door hem of door externe partners die hem deze informatie verstrekken. Alle informatie vermeld op de site www.airsoftservices.be wordt louter ter informatie gegeven. , en zijn onderhevig aan verandering. Daarnaast staat de informatie op de site www.airsoftservices.bezijn niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Airsoft-services is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: airsoft services.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Airsoft Services kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.airsoftservices.be, die ofwel het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel de schijn van een bug of een incompatibiliteit. airsoft services kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site www.airsoftservices.be​ Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. airsoft services behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt airsoft services zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

Bij het gebruik van de site www.airsoftservices.be kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.airsoftservices.be , de serviceprovider voor de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker. In elk geval verzamelt airsoft services enkel persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten aangeboden door de site www.airsoftservices.be . De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.airsoftservices.bede verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.airsoftservices.be wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van aflossing van airsoft-services en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site. Www.airsoftservices. zijn .

 • Formulier

 • Contact

  Telefonische hotline
  Elke dag van 08.00 uur tot 20.00 uur
  GSM : 0485 08 21 14
  TEL:023108761
 • Bedrijfsinformatie

  airsoft services sprl
  Joseph Druez straat 21 1083 Ganshoren
  info@airsoftservices.be
  n° bedrijf BE 0889.914.820
 • Gesloten circuit

Call Now Button